Administratie, bedrijfsadviezen en belastingzaken

Plantinga Administraties uit Sint Nicolaasga

Belastingzaken veranderen geregeld. Ieder jaar zijn er nieuwe wetten en regels waar u, maar ook wij rekening mee moeten houden. Laat u daarom altijd eerst goed en deskundig adviseren. Plantinga Administraties houdt de website zo up-to-date mogelijk, maar bedenk dat de verstrekte informatie niet als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies kan worden beschouwd.

Disclaimer

Aan de totstandkoming van deze website is de uiterste zorg besteed. De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De verstrekte informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Op grond van deze informatie dienen geen handelingen te worden verricht zonder voorafgaand deskundig advies.
De veranderende aard van wet- en regelgeving en de intrinsieke risico's van elektronische communicatie kunnen leiden tot vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden in de op deze website verstrekte informatie.
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid toepassen bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan Plantinga Administraties niet garanderen dat de hierin opgenomen informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Plantinga Administraties aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Plantinga Administraties sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.
De websites van derden die via hyperlinks op deze website kunnen worden bereikt, worden niet door Plantinga Administraties gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Plantinga Administraties aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites.
Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Plantinga Administraties.

 

E-mail

De informatie verzonden met een e-mail bericht afkomstig van Plantinga Administraties is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en/of door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Plantinga Administraties staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

English:
The information contained in an e-mail message originating from Plantinga Administraties is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorised to receive it. Please note that any disclosure, copying, distribution and/or providing of the contents of this message to a third party is strictly prohibited and may be unlawful. Plantinga Administraties is neither liable for the improper and incomplete transmission of the information in an e-mail message nor for any delay in its receipt.

Plantinga Administraties (kvk nr. 01089142)

Mailinglijst

Mis nooit een update en meldt u aan voor de nieuwsbrief.

Aanmelden